Krizové Informační Centrum

Komunikační nástroj,
který usnadňuje pohyb informací
uvnitř i vně organizací.

Komplexní systém, o který se můžete opřít

Realita posledních let prokázala důležitost technologií pomáhajících rychle reagovat na vzniklé události
a kooperovat se zaměstnanci i okolním světem.

Přijímání informací z různých zdrojů.

Reakce na základě vámi stanovených scénářů.

Rozesílání informačních zpráv příslušným kontaktům.

Příklady užití

Každou organizaci tvoří lidé a hmotný majetek.
Proto KIC nachází uplatnění v širokém spektru potenciálně ,,krizových” scénářů.

Zde uváděné situace jsou ty nejčastější, naše řešení ale lze přizpůsobit téměř jakýmkoliv potřebám.

Ochrana měkkých cílů

Ochraňujte zdraví a životy zaměstnanců tak, že jim umožníte přivolat pomoc stisknutím jediného tlačítka.

Ochrana zdraví a majetku

Mějte bezpečnost událostí pod kontrolou, např. při požáru, chemickém poplachu nebo neoprávněném vstupu.

Závada na dodávané technologii

Kontrolujte své zařízení u zákazníků, plánujte servisní zásahy a předcházejte vážným závadám.

Závada na výrobní lince

Podporujte business včasným řešením závad na výrobní technologii nebo jinde, kde jsou nainstalována čidla IoT.

Přínosy
našeho řešení

Z
Minimalizuje škody vzniklé krizovými situacemi.
Z
Neomezené možnosti rozšiřování počtu komunikačních kanálů.
Z
Standardizuje postupy řešení krizových situací.
Z
Informuje o událostech rychle, spolehlivě, ale jen ty, které je potřeba.

Krizové Informační Centrum v praxi

Požár

Na provozovně hoří. Dým doputuje do požárního čidla, které je umístěno nedaleko vzniklé pohromy. Čidlo okamžitě předává stavový kód požáru do KIC engine.

KIC engine si ví rady – má zpracovaný scénář, co při požáru dělat: 

 

Ochrana měkkých cílů

Lékař ve zdravotnickém zařízení čelí agresivnímu pacientovi. K přivolání pomoci používá nouzové tlačítko.

Na signál reaguje KIC engine, který s tímto počítá: 

 

Porucha na zařízení / bezpečnostní incident

Výrobní linka se zastavila a nejede. Co teď?

KIC pomůže, řídící linka mu předala informaci o přerušení provozu. Jeho engine má již nachystaný scénář: 

 

Porucha výtahu

Výtah se i s cestujícími zasekl. Naštěstí je v něm nouzové tlačítko, které posílá zprávu KIC engine.

Náš pomocník je připravený rychle reagovat: 

 

Proč zvolit Krizové Informační Centrum

Dovoluje efektivně řídit krizové situace

Zastřešuje všechny informace o dění organizace

Přizpůsobuje se stávajícím technologiím

Stojí na dlouhodobých pozitivních zkušenostech

Napojte ho na vaše stávající systémy

Není třeba nic nákladně inovovat. Řešení se přizpůsobí vašim stávajícím technologiím jako jsou IoT zařízení, bezpečnostní čidla apod., stejně jako softwaru.  

Buďte připravení

Vyřešte potenciální krizové situace díky předdefinovaným scénářům a kampaním.

Úspora nákladů

Šetřete náklady využíváním
stávajících zdrojů. 

Kontinuální chod vaší společnosti

Předcházejte událostem,
které mohou narušit chod vaší organizace.
 

Ochrana firemní infrastrukuty

Chraňte
kritickou infrastrukturu vaší
společnosti.

Nečekané výdaje

Zabraňujte finančním
ztrátám.

Co pro vás
umíme udělat

Z

Pomůžeme s návrhem a konfigurací požadovaných scénářů využití (včetně kampaní pro řízení krizových událostí).

Z
Dodáme a namontujeme potřebná monitorovací IoT zařízení včetně instalace podpůrného softwaru.
Z
Provedeme integraci řešení do vaší IT a OT infrastruktury.
Z
Zajistíme SLA support v požadovaném režimu včetně 24/7.

Krizové Informační Centrum

vytvořil DATASYS

Jsme IT firma s téměř 30-letou tradicí. S komunikací máme už dlouhá léta co dočinění, stojíme například za českým Informačním Systémem Datových Schránek.

Kontaktujte nás

5 + 3 =

Adresa:

Jeseniova 2829/20, Praha 3

Telefon:

+420 225 308 111

E-mail:

sales@datasys.cz