Krizové Informační Centrum

Komunikační nástroj,
který usnadňuje pohyb informací
uvnitř i vně organizací.

Varovný a informační systém na míru každé organizaci

KIC je velmi zjednodušeně chytrý systém, který na základě událostí a k nim předdefinovaných scénářů předává informace dále a umožňuje rychle a efektivně reagovat.

Doručuje chytré notifikace

přes opravdu široké spektrum komunikačních kanálů – e-mail, Whatsapp a podobné služby, mobilní aplikace, SMS apod.

Dynamicky propojuje týmy

ve kterých se střídají pracovníci ve službách, např. obsluhy a údržbáři výrobní linky – napojení na docházkové systémy.

Umožňuje kontextové poplachy

dle různých evidencí a stavů, např. zaslání SMS lidem, kteří jsou aktuálně přítomni na patře.

Pro koho je vhodný

Každou organizaci tvoří lidé a hmotný majetek.
Proto KIC nachází uplatnění v širokém spektru potenciálně ,,krizových” scénářů.

Zdravotnické organizace

Rychlé zvládnutí útoků na personál.

Řízené rozesílání zpráv o zrušení termínů návštěv apod.

Státní správa

Chrání zdraví a majetek při nenadálých situacích i konfliktech.

Spolehlivé rozeslání informačních sdělení nejefektivnějšími kanály.

Logistické služby

Řešení na míru pro kurýrní či logistické služby.

Propojení dvou stran bez poskytnutí obecně využitelných kontaktních informací.

Průmysl a výroba

Vnáší kontinuitu do řešení potíží na výrobních linkách.

Hladké propojení týmů, ve kterých se střídají lidé ve službě.

Přínosy
našeho řešení

Z
Minimalizuje škody vzniklé krizovými situacemi.
Z
Neomezené možnosti rozšiřování počtu komunikačních kanálů.
Z
Standardizuje postupy řešení krizových situací.
Z
Informuje o událostech rychle, spolehlivě, ale jen ty, které je potřeba.

Krizové Informační Centrum v praxi

Požár

Na provozovně hoří. Dým doputuje do požárního čidla, které je umístěno nedaleko vzniklé pohromy. Čidlo okamžitě předává stavový kód požáru do KIC engine.

KIC engine si ví rady – má zpracovaný scénář, co při požáru dělat: 

 

Ochrana měkkých cílů

Lékař ve zdravotnickém zařízení čelí agresivnímu pacientovi. K přivolání pomoci používá nouzové tlačítko.

Na signál reaguje KIC engine, který s tímto počítá: 

 

Porucha na zařízení / bezpečnostní incident

Výrobní linka se zastavila a nejede. Co teď?

KIC pomůže, řídící linka mu předala informaci o přerušení provozu. Jeho engine má již nachystaný scénář: 

 

Porucha výtahu

Výtah se i s cestujícími zasekl. Naštěstí je v něm nouzové tlačítko, které posílá zprávu KIC engine.

Náš pomocník je připravený rychle reagovat: 

 

Proč zvolit Krizové Informační Centrum

Dovoluje efektivně řídit krizové situace

Zastřešuje všechny informace o dění organizace

Přizpůsobuje se stávajícím technologiím

Stojí na dlouhodobých pozitivních zkušenostech

Napojte ho na vaše stávající systémy

Není třeba nic nákladně inovovat. Řešení se přizpůsobí vašim stávajícím technologiím jako jsou IoT zařízení, bezpečnostní čidla apod., stejně jako softwaru.  

Buďte připravení

Vyřešte potenciální krizové situace díky předdefinovaným scénářům a kampaním.

Úspora nákladů

Šetřete náklady využíváním
stávajících zdrojů. 

Kontinuální chod vaší společnosti

Předcházejte událostem,
které mohou narušit chod vaší organizace.
 

Ochrana firemní infrastrukuty

Chraňte
kritickou infrastrukturu vaší
společnosti.

Nečekané výdaje

Zabraňujte finančním
ztrátám.

Co pro vás
umíme udělat

Z

Pomůžeme s návrhem a konfigurací požadovaných scénářů využití (včetně kampaní pro řízení krizových událostí).

Z
Dodáme a namontujeme potřebná monitorovací IoT zařízení včetně instalace podpůrného softwaru.
Z
Provedeme integraci řešení do vaší IT a OT infrastruktury.
Z
Zajistíme SLA support v požadovaném režimu včetně 24/7.

Krizové Informační Centrum

vytvořil DATASYS

Jsme IT firma s téměř 30-letou tradicí. S komunikací máme už dlouhá léta co dočinění, stojíme například za českým Informačním Systémem Datových Schránek.

Kontaktujte nás

11 + 3 =

Adresa:

Jeseniova 2829/20, Praha 3

Telefon:

+420 225 308 111

E-mail:

sales@datasys.cz